Trung tâm lưu trữ lịch sử
Thứ Năm, 29/02/2024
Chào mừng đến với Website của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.
THỦ TỤC PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC

Tên thủ tục hành chính

PHỤC VỤ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA ĐỘC GIẢ TẠI PHÒNG ĐỌC

Cấp thực hiện

Cấp tỉnh

Lĩnh vực

Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Độc giả có nhu cầu sử dụng tài liệu ghi các thông tin vào Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu;

Bước 2: Sau khi độc giả hoàn thành thủ tục đăng ký, viên chức Phòng đọc đăng ký độc giả vào Sổ đăng ký độc giả; viên chức Phòng đọc hướng dẫn độc giả tra tìm tài liệu và viết Phiếu yêu cầu đọc tài liệu;

Bước 3: Sau khi độc giả điền đầy đủ các thông tin vào Phiếu yêu cầu đọc tài liệu, viên chức Phòng đọc trình hồ sơ cho Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử phê duyệt hoặc để thẩm định:

- Trình Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bước 4: Sau khi hồ sơ đề nghị sử dụng tài liệu của độc giả được duyệt, viên chức Phòng đọc đăng ký vào Sổ đăng ký phiếu yêu cầu đọc tài liệu và giao tài liệu cho độc giả sử dụng. Độc giả kiểm tra tài liệu và ký nhận vào Sổ giao nhận tài liệu.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Trực tiếp tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

- Tối đa 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu hợp lệ, đối với tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền cho phép sử dụng của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

- Tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu hợp lệ, đối với tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền cho phép sử dụng của Giám đốc Sở Nội vụ.

- Tối đa 04 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu hợp lệ, đối với tài liệu lưu trữ thuộc thẩm quyền cho phép sử dụng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nghiên cứu tài liệu gốc và
bản chính:

- Tài liệu chữ viết trên nền giấy:
6000 đồng/đơn vị bảo quản.

- Tài liệu bản đồ, bản vẽ kỹ thuật:
6000 đồng/tấm.

Nghiên cứu tài liệu đã số hóa

- Tài liệu chữ viết trên nền giấy:
3000 đồng/đơn vị bảo quản.

- Tài liệu bản đồ, bản vẽ kỹ thuật:
3000 đồng/tấm.

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ

Số lượng

Phiếu đăng ký sử dụng tài liệu - (Tải mẫu phiếu Tại đây)

Bản chính: 01

Phiếu yêu cầu đọc tài liệu - (Tải mẫu phiếu Tại đây)

Bản chính: 01

Giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi độc giả công tác (nếu có)

Bản chính: 01

Một trong 03 giấy tờ tuỳ thân (Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu)

Đối chiếu, trả lại

Đối tượng thực hiện

Độc giả (Các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và người nước ngoài có nhu cầu sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh)

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử. Địa chỉ: Số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Kết quả thực hiện

Các hồ sơ, văn bản, tài liệu độc giả yêu cầu

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu

Trích yếu

Ngày
ban hành

Cơ quan
ban hành

01/2011/QH13

Luật Lưu trữ

11/11/2011

Quốc hội

01/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ

03/01/2013

Chính phủ

10/2014/TT-BNV

Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

01/10/2014

Bộ Nội vụ

275/2016/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ

14/11/2016

Bộ Tài chính

909/QĐ-BNV

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực văn thư - lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

27/8/2021

Bộ Nội vụ

840/QĐ-UBND

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

15/11/2021

UBND
tỉnh Ninh Bình

12/2022/QĐ-UBND

Quy chế quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình

10/5/2022

UBND
tỉnh Ninh Bình

Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
51222

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 193