Trung tâm lưu trữ lịch sử
Thứ Năm, 29/02/2024
Chào mừng đến với Website của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Thứ sáu, 06/10/2023 37 lượt xem

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:

Nguồn: https://quochoi.vn/

Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
51218

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 189