Trung tâm lưu trữ lịch sử
Thứ Năm, 29/02/2024
Chào mừng đến với Website của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.

Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất, xây dựng Ninh Bình phát triển, có chiều sâu văn hóa

Thứ hai, 30/01/2023 562 lượt xem

Trong năm 2022 vừa qua, được xác định là năm hành động và quyết tâm tạo bước đột phá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025 trong trạng thái bình thường mới, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân, song với sự đoàn kết thống nhất cao, cùng nỗ lực, quyết tâm, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; cũng như sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, Ninh Bình đã có bước phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tiền đề quan trọng để duy trì, tạo đà hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ.

Đây là năm đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch của năm, trong đó có 15 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; mục tiêu tự cân đối ngân sách, chỉ tiêu trường THCS đạt chuẩn, số giường bệnh trên một vạn dân đã về đích sớm, một số mục tiêu, chỉ tiêu khác đang trong lộ trình và cơ bản tiệm cận mục tiêu nhiệm kỳ. Những thành tựu mà tỉnh Ninh Bình đạt được có dấu ấn không nhỏ của việc đổi mới tư duy, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thực chất, hiệu quả, xác định tầm nhìn trong chủ trương và hành động cũng như vun đắp và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quan tâm đổi mới trong tổ chức triển khai các phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới công tác quán triệt nghị quyết theo hướng tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất. Coi trọng công tác lãnh đạo cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn. Đến quý II/2022 đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành các nghị quyết, văn bản theo Chương trình hành động và Chương trình công tác toàn khóa, tập trung thực hiện 03 khâu đột phá, 06 chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Trong đó có những vấn đề mới, nội dung khó như: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển Kim Sơn, giai đoạn 2022-2030; Nghị quyết về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp xử lý các dự án đầu tư công có thời gian thực hiện kéo dài, khó có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Một trong những điểm nhấn quan trọng là công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo hướng quyết liệt, thiết thực, hiệu quả. Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng được ban hành sau khi bàn thảo nhiều lần, cụ thể các công việc mà tỉnh dự kiến thực hiện, ban hành các đề án phải kèm theo nguồn lực thực hiện, đảm bảo tính khả thi của các Nghị quyết.

Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng bộ tỉnh đã chọn là một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ, nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, quan trọng. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện chặt chẽ, cơ bản kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ khi khuyết, thiếu; đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc điều chuyển công tác đối với những trường hợp có biểu hiện trì trệ, năng lực hạn chế, không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn. Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủyđã kịp thời cụ thể hóa thành các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong Đảng bộ tỉnh đảm bảo chặt chẽ, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn. Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên; việc thực hiện các mô hình kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng tiếp tục được phát huy và bước đầu đã đạt kết quả tốt.

Triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp được tập trung chỉ đạo; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh bằng các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, hành chính, kinh tế, pháp luật; chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Công tác dân vận được tăng cường, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng có bước đổi mới về phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Nhân dân tin tưởng vào các quyết sách của cấp ủy, chính quyền các cấp là nguyên nhân mang tính quyết định đối với mọi sự thành công và phát triển của tỉnh. Nội dung phương thức hoạt động của HĐND không ngừng đổi mới, hoạt động chất vấn đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề còn nhiều hạn chế, vướng mắc, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập và một số vấn đề mới nảy sinh, những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của tỉnh; các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; chỉ số hài lòng của người dân, chuyển đổi số cấp tỉnh xếp thứ hạng cao trong cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

thăm, động viên, kiểm tra tại dây chuyền sản xuất ô tô Nhà máy ôtô Hyundai Thành Công (tháng 11/2022)

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế phục hồi và bứt phá cả về chất và lượng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,62%. Sản xuất công nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, duy trì được đà tăng trưởng. Hoạt động đầu tư công được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh luôn nằm trong top 5 toàn quốc; 16 dự án trọng tâm của tỉnh được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Cùng với khởi công xây dựng một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, nhiều dự án lớn, quan trọng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng tiến độ, nhất là dự án Nhà máy Huyndai Thành Công số 2 được khánh thành và đưa vào hoạt động đã giúp Ninh Bình có thêm các nguồn lực cho đầu tư và thực hiện các chính sách phát triển do tỉnh ban hành. Tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài được tháo gỡ hiệu quả thực chất, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước để chủ động quảng bá, mời gọi đầu tư, do vậy số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng 41% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt kết quả cao và có chuyển biến tích cực về cơ cấu số thu, tổng thu ngân sách ước đạt 23.300 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2021 và vượt 16,4% dự toán. Năm 2023 là năm thứ hai Ninh Bình tự cân đối ngân sách, tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương năm 2023 là 11%, tăng 2% so với năm 2022. Nông nghiệp tăng trưởng ước đạt 3,04 %, cao nhất từ trước tới nay; đã có sự chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh với sự về đích của 100% số xã và 07/08 huyện, thành phố, là cơ sở quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới trước năm 2024.

Năm 2022 cũng là năm Ninh Bình tổ chức và phối hợp tổ chức rất nhiều sự kiện văn hóa chính trị lớn, có tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, góp phần quảng bá hình ảnh về Ninh Bình đồng thời khơi dậy niềm tự hào về vùng đất Cố đô giàu truyền thống văn hóa lịch sử, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Cùng với đó đã thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên với phát triển bền vững, nổi bật là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An được Tổng Giám đốc UNESCO đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực, điển hình tiêu biểu trên Thế giới về kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên. Dịch vụ tăng trưởng cao, trong đó lĩnh vực du lịch có thành tích ấn tượng với số lượng khách vượt 48%, doanh thu vượt 95% kế hoạch, mức chi tiêu bình quân của du khách tăng gấp 02 lần năm 2019. Công tác giáo dục - đào tạo có nhiều đổi mới, 6 năm liên tiếp nằm trong top 3 toàn quốc về điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, trong đó năm 2022 đứng thứ 2 toàn quốc. Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, tỷ lệ tiêm chủng của tất cả các nhóm tuổi tại tỉnh Ninh Bình đều cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc; chủ động phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh khác, không để “dịch chồng dịch” và cơ bản đảm bảo nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được chăm lo và không ngừng được cải thiện. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng Ninh Bình phát triển, có chiều sâu văn hóa.

Năm 2023, Ninh Bình xác định tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen khi là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề năm 2023 là “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” với mục tiêu trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới phải đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, có chiều sâu, tầm nhìn xa và khát vọng lớn hơn. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng có thể khẳng định quê hương Ninh Bình đang đứng trước cơ hội mới, vận hội mới, yêu cầu mới để vươn lên, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong khu vực.

Trước hết, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gắn với đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của chính quyền và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng những mô hình mới nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn. Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chủ đề năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tập trung cụ thể hóa các quy định, quy chế, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ; rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, liên thông, nhất quán và phù hợp với thực tế của Đảng bộ tỉnh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và khơi dậy tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, địa phương, đơn vị phải gương mẫu, cầu thị, tận tâm, tận lực, tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. hực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Chỉ đạo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên đảm bảo số lượng và chất lượng; tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc kết nạp đảng viên là người có đạo theo quy định của Bộ Chính trị, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm: xây dựng cơ bản, đất đai, khai thác khoáng sản, mua sắm, quy chế làm việc. Đẩy mạnh phòng chống, tham nhũng tiêu cực. Củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, các tổ chức chính trị- xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nhất là việc lãnh đạo nâng cao khả năng, chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết để quyết định, giám sát thực hiện, đưa các chính sách đi vào thực tiễn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế cho phát triển.

Ninh Bình đang hướng tới trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và đến năm 2030 sẽ là tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Hồng. Để hiện thực hoá mục tiêu này, trước mắt, bên cạnh quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đặt ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo, Ninh Bình đang tập trung cho Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên cơ sở kế thừa tiếp thu các quy hoạch đã được phê duyệt, đặc biệt là các quy hoạch chiến lược của tỉnh; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; không chỉ là cơ sở để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới đề án phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp mà còn là cơ hội để Ninh Bình phát huy sức mạnh chung của một vùng có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước. Trên cơ sở những đổi mới quan trọng trong chủ trương đường lối của Đảng như Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới, về phân cấp quản lý và xử lý cán bộ…Ninh Bình đã và đang kiên định với tầm nhìn chiến lược, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh, chất lượng cao, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, di sản thiên nhiên và chăm lo đời sống Nhân dân.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng coi trọng chất lượng tăng trưởng. Chủ động rà soát lựa chọn thực hiện các vấn đề ưu tiên; tập trung giải quyết các tồn tại vướng mắc kéo dài, tạo động lực, sự đột phá để phát triển. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản. Thực hiện các giải pháp đồng bộ giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nhất là ở các khu, cụm công nghiệp; phấn đấu thu hút dự án xử lý rác thải công nghệ tiên tiến, hiện đại. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng trọng điểm giai đoạn 2021-2025 và một số công trình trọng điểm trong năm 2023; phấn đấu xây dựng cơ bản hoàn thành và thông tuyến vào cuối năm 2023 dự án xây dựng tuyến đường Đông - Tây (giai đoạn I). Siết chặt công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; thực hiện đấu giá đất hiệu quả, hướng tới đấu giá các khu đô thị. Quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi các dự án đã gia hạn nhiều lần. Chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế đảm bảo môi trường, bền vững, gắn với phát triển du lịch, sản phẩm đặc hữu gắn với phát triển du lịch, sản phẩm đặc hữu, hữu cơ có giá trị gia tăng cao. Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; hoàn thiện các tiêu chí trình Trung ương công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, con người vùng đất Cố đô Hoa Lư thành nguồn lực quan trọng, thành động lực mạnh mẽ để xây dựng Ninh Bình thành một vùng đất văn minh, thân thiện, gần gũi thiên nhiên; phấn đấu Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của Quốc gia và khu vực, bao gồm du lịch nghỉ dưỡng cấp trung và cao; nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm mới, đặc trưng riêng có của Ninh Bình để thu hút khách du lịch để nâng mức chi tiêu của khách du lịch. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động trên địa bàn. Tập trung thực hiện các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế (y tế xã, y tế huyện), tăng cường y tế cơ sở, tăng định mức chi cho y tế dự phòng. Đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “hạnh phúc”; cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Xây dựng quốc phòng, quân sự địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; tập trung giải pháp để giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Những thành tựu quan trọng và toàn diện của tỉnh trong những năm qua là minh chứng rõ nét, khẳng định việcp hát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động của Đảng bộ và Nhân dân Ninh Bình trong thực hiện các quyết sách đổi mới, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, sức mạnh mới để tỉnh Ninh Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo tiền đề, động lực cho sự phát triển trong những năm tới và hoàn thành mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Ninh Bình phát triển, có chiều sâu văn hóa.

Nhân dịp đón Xuân mới Quý Mão 2023 và Tết Nguyên đán, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể Nhân dân, cán bộ, các chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhà và bà con Ninh Bình đang học tập, sinh sống, làm việc ở trong nước và nước ngoài lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới giành nhiều thành tích, thắng lợi mới./.

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hà,

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

 Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

(http://www.tinhuyninhbinh.vn/)

Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
51218

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 189