Trung tâm lưu trữ lịch sử
Thứ Năm, 29/02/2024
Chào mừng đến với Website của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.

Trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B tỉnh Ninh Bình

Thứ năm, 25/05/2023

Thực hiện Văn bản số 537 /TTLTIII-PĐ ngày11/11/2016 của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III về việc giao nhận hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, đến nay Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình đã tiến hành trao trả 664/851 hồ sơ cho cán bộ, thân nhân cán bộ đi B.

Hiện còn 187 hồ sơ chưa xác minh được cán bộ đi B hoặc thân nhân để trao trả. Danh sách hồ sơ cán bộ đi B chưa tìm được thông tin để trao trả được đăng tải tại trang web của:

- Sở Nội vụ (http://www.sonoivu.ninhbinh.gov.vn)

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình (https://luutru.ninhbinh.gov.vn/)

Trung tâm xin mời các cán bộ đi B hoặc thân nhân cán bộ đi B, có nguyên quán khai trong hồ sơ trước khi đi B là tỉnh Ninh Bình, hiện đang sinh sống tại tỉnh hoặc các tỉnh, thành phố khác trực tiếp liên hệ với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình để nhận lại hồ sơ đi B.

Rất mong nhận được thông tin cung cấp về cán bộ đi B hoặc thân nhân của cán bộ đi B qua địa chỉ sau:

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 0229 3875 988 / 0941128682 (đ/c Lê Thị Thu Hà - phụ trách Phòng đọc)

Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
51222

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 193