Trung tâm lưu trữ lịch sử
Thứ Bảy, 13/04/2024
Chào mừng đến với Website của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.

Biểu mẫu báo cáo

Thứ bảy, 13/01/2024
STT Tiêu đề Đính kèm
1 Báo cáo theo TT 02.2023.BNV (VTLT) Tải file
2 Báo cáo theo TT 02.2023.BNV và nâng lương, ... (CQHC) Tải file
3 Báo cáo theo TT 02.2023.BNV và nâng lương, ... (DVSN) Tải file
4 Biểu Danh sách tinh giản biên chế theo NĐ 29/2023/NĐ-CP Tải file
5 Mục lục hồ sơ, mục lục văn bản (Bảo quản vĩnh viễn) Tải file
6 Mục lục hồ sơ, mục lục văn bản (Bảo quản có thời hạn) Tải file
Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
59876

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 59