Trung tâm lưu trữ lịch sử
Thứ Năm, 29/02/2024
Chào mừng đến với Website của Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình.

Tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XV

Thứ tư, 15/11/2023 12 lượt xem

Ngày 14/11, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XV

Các đại biểu dự khai mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Nhằm kịp thời quyết định các công việc phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, thảo luận, thông qua 8 dự thảo nghị quyết về kinh tế, ngân sách và quy hoạch.

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Để kỳ họp thành công, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua có chất lượng, nhanh chóng được triển khai thực hiện; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo của tỉnh, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Kỳ họp đã nghe các tờ trình về việc ban hành: nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh.

Nhóm tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp tỉnh năm 2023 cho thành phố Tam Điệp để thực hiện công trình, dự án; Tờ trình về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013 - 2020; Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Nhà nước.

Kỳ họp cũng đã nghe Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Báo cáo khẳng định: Các dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp đúng thẩm quyền, đảm bảo thể thức theo quy định. Đây đều là các nội dung thực hiện quy định của Trung ương và yêu cầu từ thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

Các dự thảo nghị quyết đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương trình tại kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XV. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND tỉnh thông qua đối với 6 dự thảo nghị quyết đồng thời cũng đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung đối với 2 dự thảo nghị quyết để đảm bảo căn cứ pháp lý.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận về các báo cáo, tờ trình. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao các tờ trình, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định. Để góp phần hoàn thiện các dự thảo, nhiều đại biểu tập trung thảo luận góp ý về căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, nguồn lực thực hiện, đảm bảo cho các nghị quyết khi được thông qua có tính khả thi cao.

Tổ chức Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại kỳ họp.

Phát biểu thảo luận tại hội trường, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ hơn một số vấn đề mà đại biểu quan tâm như: tiêu chí, định mức phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kế hoạch đầu tư công trung hạn; các nghị quyết liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy; Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

Quá trình thảo luận, một số sở liên quan cũng đã trả lời, làm rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Vũ Mạnh Dương, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Đinh Văn Tiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Ninh Bình, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cao Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Mô, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua ngay sau đó.

HĐND tỉnh cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Trước đó, ngày 7/11/2023, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua ngay sau đó.

Tổ chức Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Hà và các đồng chí nguyên Ủy viên UBND tỉnh: Đinh Văn Tiên, Cao Trường Sơn; Vũ Mạnh Dương đối với sự phát triển của tỉnh nói chung và hoạt động của HĐND và UBND tỉnh nói riêng. 

Đồng thời đề nghị trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục có những đóng góp cho hoạt động của tỉnh cũng như các hoạt động của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh. Đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Hà trên cương vị công tác mới là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết.

Tổ chức Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XV

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ Mười sáu HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng vào các nội dung của kỳ họp, những vấn đề mà cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm; nhất trí biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết về kinh tế, ngân sách và quy hoạch với sự đồng thuận rất cao.

Những nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp đã phản ánh sát tình hình thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của cử tri, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Đồng thời tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đảm bảo theo quy định của pháp luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, các địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng, các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả của kỳ họp. UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết đã được ban hành.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý: Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là diễn ra kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, với tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng, để chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian theo quy định. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XV đã thông qua 8 dự thảo Nghị quyết quan trọng, đó là:

1. Nghị quyết bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp tỉnh năm 2023 cho thành phố Tam Điệp để thực hiện công trình, dự án. 

2. Nghị quyết ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Ninh Bình.

3. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 5).

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách nhà nước.

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình.

6. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường kết nối Quốc lộ 12B với Quốc lộ 10 đoạn qua Yên Mô - Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (tuyến ĐT. 480E cũ).

7. Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020.

8. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, sửa chữa cấp bách và xây dựng phù điêu "Cờ lau tập trận" tại di tích động Hoa Lư.

 

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/

Liên kết website
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
51222

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 193